WYGŁADZANIE PERSI
SMUTNE   DOJRZEWANIE

  Przeczytajcie - proszę - o szkodliwych tradycjach i zwyczajach, których ofiarami bywają kobiety na afrykańskim kontynencie. Czy słyszeliście już o „WYGŁADZANIU PIERSI”????
 
  Wygładzanie piersi polega na zgniataniu kawałkiem drewna lub rozgrzanym w ogniu kamieniem piersi młodej dziewczyny wtedy, gdy te zaczynają się formować, celem spowodowania ich zniknięcia, uniemożliwienia ich rozwinięcia się. Po co? „Aby ochronić młode dziewczyny przed spojrzeniami mężczyzn i oszczędzić im przedwczesnych stosunków płciowych” - utrzymują oprawcy.
 
  Praktyka ta bardzo rozpowszechniona jest w Kamerunie, gdzie co najmniej 26% dziewcząt doświadcza jej z chwilą wchodzenia w okres dojrzewania płciowego. Jest bardzo bolesna i niebezpieczna. Poza następstwami fizycznymi, które stwarza, naznacza ofiarę pod względem psychicznym do końca życia tak samo, jak chirurgiczne wycięcie jakiejś części. Zeznania wskazują, że „wygładzanie piersi” jest praktykowane w mniejszej mierze w innych regionach Afryki.
 
  Według Matii, 11-letniej dziewczyny:
- Co wieczór moja matka bada moją pierś, poddaje mnie masażowi, raz tłuczkiem do moździerza, raz czarnymi owocami, powtarzając: „te kulki muszą zniknąć, bo w przeciwnym wypadku mężczyźni zaczną za tobą chodzić”.
- Choć płaczę rzewnie z powodu bólu, mówi mi: „Wytrzymaj moja córko, jesteś młoda i nie warto mieć piersi w twoim wieku”.
 
  Według Niemieckiego Towarzystwa Technicznego, które przeprowadziło w styczniu badania na temat modelowania piersi młodych dziewczyn w Kamerunie, około 3,8 miliona dziewcząt jest zagrożonych zniszczeniem ich piersi przez praktykę „wygładzania”.
 
  Jak można zgadzać się na tę przemoc dokonywaną na młodych dziewczynach w obecnej erze, w której nauka dowiodła całego znaczenia zmysłowości w rozkwitaniu człowieka, etapie niezbędnym dla rozwoju natury ludzkiej!!!???
 
  U nas - w Burkina Faso - istnieje problem prasowania piersi, ale po porodzie, kiedy piersi są masowane, aby pozwolić nowej mamie mieć dość mleka.

 GŁÓWNA STRONA