DOROŚLI
 

  Gdy dajecie jałmużnę, niech będzie ona tak ukryta i wstydliwie chowana, żeby wasza lewa ręka nie wiedziała, co czyni prawa. Potem zaś zapomnijcie o niej.

Cytat z Ewangelii według Świętego Mateusza (6,3)

 
Ta witryna jest poświęcona mecenatowi na rzecz dzieci i młodzieży z różnych krajów świata.
Mecenat - to nie jałmużna.


Pieter Brueghel I - Kalecy Żebracy

  Są takie niecodzienne sytuacje w życiu, że ogrom nieszczęść i przeciwności losu uzasadnia dawanie pomocy bezwarunkowej: bez żądania czegokolwiek w zamian i sprawdzania na co zostanie przez człowieka przeznaczona. Taka pomoc, to jałmużna. Jest uzasadniona jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Jednak zarazem dla samego biorącego jest to akt wstydliwy, upokarzający, który wymaga od dającego ogromnego taktu, gdyż łatwiej znieść głód, niż upokorzenie.


  Mecenat jest za coś, na coś i dla kogoś. Praca wykonana dzięki Mecenasowi nie jest dla niego samego, ale dla społeczeństwa, środowiska, świata. Mecenatem obejmuje się osobę, która dzięki swojej pracowitości i talentom czyni, lub może w przyszłości uczynić wiele dobrego. Przez to też mecenat nie jest upokarzający, gdyż same dzieła korzystającego z mecenatu świadczą na jego chwałę. Przykładem są wielcy artyści, ale też dzieci z biednych rodzin, które z czasem zdobyły pożyteczne zawody i umiejętności.


Wassily Kandinsky
Śpiewaczka

Edouard Manet
Flecista

  Pragniemy z pomocą ludzi, instytucji i organizacji, którym bliska jest idea mecenatu, stworzyć strukturę umożliwiającą objęcie mecenatem dzieci i młodzież, a one za to będą mogły włączyć się w zbliżanie różnych kultur i społeczności. Do cnót dzieci zalicza się niewinność i ciekawość, więc łatwiej im realizować dzieło zbliżenia. My dorośli mamy im tylko stworzyć warunki do tego, włączając w to również internet. Niech piszą do siebie listy-wypracowania, które będzie można czytać na internetowych stronach. W dzieło zbliżenia może się również włączyć młodzież zdolna do tłumaczenia korespondencji.


  Wiele biednych dzieci z krajów słabo rozwiniętych doroślejąc będzie się stawało obywatelami świata komercji, konsumpcji, wysokiej techniki, więc może lepiej już teraz przybliżać im ten świat, żeby były świadome jego wad i zalet? Z kolei dzieci i młodzież z zamożniejszych krajów mogą dzięki takim kotaktom wyrastać w klimacie równoprawność kultur i pochodzenia.


Andy Warhol
Tomato Soup Can Label


Pieter Brueghel I
Malarz  i Klient

  Niejeden przyszły dorosły z dzisiaj biednego kraju może się stać za ileś lat konsumentem dóbr produkowanych przez czołowe światowe firmy. Może niektóre z nich będą zainteresowane, aby władająca już dobrze obcymi językami młodzież przybliżała je reszcie dzieci i będzie sponsorowała te działania.


  Dzieci i młodzież - jeszcze niewinni i pełni entuzjazmu - to prawdziwy „skarb”; jeśli nie wykorzystamy go dla szerzenia zgody, pokoju, pojednania i przyjaźni, to może wpaść w „niepowołane ręce”. Już nawet dzieci w wieku przedszkolnym zastanawiają się, czemu jest na świcien tyle nieszczęść, wojen, przemocy i biedy. Tylko mówienie im - w sposób jak najbardziej przystępny - prawdy o człowieku i świecie w oparciu o naukę i wielkie religujne systemy może je wychować dla pokoju. W przeciwnym razie umysły wielu z nich zostaną zniewolone przez pseudoprawdy głoszone w imię różnych ciemnych interesów rozmaitych niegodziwych ugrupowań, czy systemów. Pomoc dla biednej części ludności naszego świata jest zarazem niepowtwrzalną szansą, aby młode pokolenie wychowywać na ludzi kierujących się wolnym rozumeme, wolną wolą i moralnością - czyli wychowywać ich na ludzi umiejących korzystać z pełni człowieczeństwa.


William Blake
Los Wstępujący do Grobu

  Zapraszamy do dyskusji: kiedy potrzebującym lepiej pomagać jałmużną, a kiedy mecenatem, czy może nawet w pewnych sytuacjach sponsoringiem? Nasze sugestie i wyobrażenia na ten temat znajdziecie Państwo tutaj. Proszę też zobaczyć proponowany schemat działania. Służymy również forum.

 GŁÓWNA STRONA