SCHEMAT DZIAŁANIA

KILKA SŁÓW
NA TEMAT SCHEMATU DZIAŁANIA

 Tworzona organizacja i internetowa witryna ma umożliwiać „równoległe” kontakty między zajmującymi się dziećmi i młodzieżą lokalnymi strukturami (szkoły, misje, kluby itp.) z dwóch krajów, a zwłaszcza między samymi dziećmi.

 GŁÓWNA STRONA