POZNAJMY
POZNAJMY   SIĘ

  Nasze internetowe strony poświęcone kontaktom między dziećmi z różnych krajów i pomocy potrzebującym służą jak dotąd wyłącznie informacji. Nie możemy jeszcze pomagać dzieciom, ponieważ organizacja, która powstaje przez nasze działania nie jest jeszcze prawnie zatwierdzona. Jednak aby niebawem to nastąpiło, chcemy przy pomocy internetu przedstawić planowaną działalność. Bardzo będą pomocne temu również internetowe strony stworzone przez same dzieci z różnych krajów. Oczywiście z dyskretną pomocą starszych. Niektóre dzieci dzięki pomocy rodziców, albo znajomych, czy rodzeństwa mają takie możliwości. Dlatego zapraszamy dzieci i dorosłych, aby w razie możliwości tworzyli takie strony i pozwolili nam je tutaj prezentować. Zobaczmy więc jakie już mamy strony.

MICHAŁEK
Polska
MELANIE
Burkina Faso
JUSTYNKA
Polska
CHÉRIFA
Burkina Faso
HANNAH
Burkina Faso
 

 
 GŁÓWNA STRONA