LEWIRAT
KOLEJNA   PLAGA

  Obecnie mamy porę suchą i temperatura jest bardzo wysoka - z takimi falami chorób, jak zapalenie opon mózgowych, które zakłóca spokój mojego narodu. Epidemia ta zabiła ponad 801 osób na 10796 chorych zarejestrowanych od początku 2007 roku w Burkina Faso. Aby oprzeć się epidemii, podejmowany jest pewien środek postępowania, a mianowicie skuteczne szczepienie zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (OMS), które aktualnie odbywa się w obwodach sanitarnych.
  Z datą 23 marca 758 585 osób z 1 miliona 92 032 osób, które objęła akcja, było już zaszczepionych. Stanowi to ochronę dla 69,74% ludności.
  Według ministerstwa zdrowia zostało już wykorzystanych 2 miliony 630 000 porcji szczepionek i oczekuje się od międzynarodowej grupy koordynacyjnej do spraw zaopatrzenia w szczepionki (ICG) 2 milionów 275 000 porcji, celem pokrycia zapotrzebowania w pozostałych obwodach, w których panuje epidemia.
  Z nadzieją na pokrycie niedoborów tych szczepinek, walka trwa i na najbliższe dni ministerstwo podejmie pewną ilość akcji. Chodzi o przeprowadzenie kampanii szczepień w innych obwodach objętych epidemią z chwilą przybycia dodatkowych dostaw szczepionek i o dalsze uzupełnianie zapasów leków i doustnych środków leczniczych w szpitalach i obwodowych jednostkach sanitarnych.
  Inne przewidziane akcje: kontynuacja zleconego nadzoru i pomocy dla obwodów dotkniętych epidemią, mocniejsze uczulenie ludności na zagadnienie poprzez różne środki komunikacji i dalsze opowiadanie się za uruchomieniem środków finansowych koniecznych do realizacji planu przygotowawczego i dotyczącego kontrataku.

 GŁÓWNA STRONA