LOS KOBIETY
LOS KOBIETY W BURKIANA FASO

 

  W Burkina Faso z powodu bezrobocia ponad 50% młodych osób z dyplomem ukończenia wyższych studiów nie ma zatrudnienia. Sytuacja jest żałosna. Wielu młodych emigruje potajemnie w trudnych warunkach do Europy w poszukiwaniu lepszego życia i wielu nie dociera do miejsca przeznaczenia. Jedni umierają podczas podróży przez pustynie i morze, inni są zatrzymywani na wybrzeżach europejskich. Ci, którym udało się znaleźć pracę w kraju mogą mieć wynagrodzenie od 70 euro do 250 euro miesięcznie.
 
  Kobiety stanowią ponad 52% całej ludności Burkina-Faso. Poza wypełnianiem domowych obowiązków, jak czerpanie wody, zbieranie drewna, przygotowywanie posiłków, macierzyństwo, kobiety biorą też udział w całej działalności społeczno-gospodarczej, czyli uprawie roli, hodowli, rzemiośle, drobnym handlu itd. Poświęcają na te zajęcia od 16 do 18 godzin dnia i nocy w ciągu doby.
 
  Na 63% mieszkańców Burkina Faso, którzy żyją poniżej progu ubóstwa, 73% stanowią kobiety wykonujące taką właśnie obsługę domowych gospodarstw. Ponadto te ich prace są nienormowane i odpowiednio do nakładu pracy wyceniane. Nieprzyjazne ustawy społeczne i pewne zwyczaje utrzymują kobietę w uległości. Brak ratyfikacji pewnych konwencji międzynarodowych - szczególnie konwencji o zaprzestaniu wszelkich form dyskryminacji wobec kobiety i niezatwierdzenie kodeksu rodzinnego sprawiają, że większość kobiet, szczególnie kobiet wiejskich, nie zna swoich praw i obowiązków. Sytuację kobiety pogarsza bieda, niewiedza i analfabetyzm. Wszystkie te czynniki tworzą przeszkody dla wkładu kobiety w postęp. Przyczyniają się one do utrzymywania kobiety w sytuacji zależności. Analiza sytuacji kobiety wiejskiej i miejskiej ujawnia dynamiczny i różnorodny charakter uczestniczenia kobiety w życiu ekonomicznym i społecznym kraju. Niestety, wkład znacznej większości kobiet w rozwój nie jest ujmowany w statystykach państwowych. Ich wkład w rozwój pozostaje niedoceniony lub niewidoczny z uwagi na to, że przodują w dziedzinach, w których zapis statystyczny lub skarbowy jest trudny, bo obejmuje prace gospodarskie i sektor bezwymiarowy, czyli prace nienormowane i niewyceniane. Ewolucja społeczeństwa, globalizacja, ekonomiczny kryzys, międzynarodowy lobbing, skłaniają stopniowo kobiety do wyzwalania się, organizowania się celem obrony swojej niezależności ekonomicznej i zrównania z mężczyznami z pomocą państw, pozarządowych organizacji, związków i wspólnoty międzynarodowej.

 GŁÓWNA STRONA